poniedziałek, 6 stycznia 2014

Konkurs na zdjęcie na okładkę "Zbrodni w BTW"

Jeżeli chcesz, żeby zdjęcie, które to właśnie Ty wykonałeś znalazło się na okładce książki pt. "Zbrodnia w BTW" zgłoś je na konkurs, wysyłając fotografię na adres e-mail: lewandowski1331@gmail.com
Zdjęcie powinno  przedstawiać dowolny obszar Bełchatowa i spełniać wymogi techniczne znajdujące się w poniższym regulaminie. Termin nadsyłania fotografii upływa 10 lutego 2014 roku.


Regulamin konkursu fotograficznego na zdjęcie, które znajdzie się na okładce mojej piątej książki pt. „Zbrodnia w BTW”


1. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać dowolną liczbę fotografii własnego autorstwa.
2. Zdjęcie konkursowe musi zostać wykonane w Bełchatowie, przedstawiać jakiś fragment miasta (chodzi o zaprezentowanie jakiegoś miejsca w naszym mieście, a nie wizerunek mieszkańców!). Fotografia może przedstawiać dowolny obszar Bełchatowa, wszystko w tej kwestii zależy od inwencji autorów. (UWAGA! Akcja powieści rozgrywa się w maju, więc proszę nie nadsyłać zdjęć w zimowej scenerii).
3. Zdjęcia należy wysyłać jako załączniki na adres: lewandowski1331@gmail.com W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zdjęcie konkursowe” oraz nazwisko autora fotografii.
4. Wymogi techniczne: Zdjęcie na okładkę musi mieć 300 dpi w formacie 148 x 210 mm, czyli ok. 1800 x 2500 pikseli. Powinno to być zdjęcie wykonane aparatem wyposażonym w matryce ok. 5 megapikseli. Fotografie, które nie spełnią tych norm nie będą brane pod uwagę.
5. Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 lutego 2014 roku. Fotografie nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lutego 2014 r.
7. Zwycięskie zdjęcie będzie stanowić całość lub część okładki książki pt. „Zbrodnia w BTW”. Autor tego zdjęcia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii w tym celu.
8. Laureat zostanie powiadomiony o wyniku konkursu drogą e-mailową.
9. Uczestnik konkursu składając fotografię oświadcza, że:
  a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych fotografii i wyraża zgodę na wykorzystanie ich zgodnie z punktem 7 Regulaminu;
   b) nie narusza praw autorskich osób trzecich;
  c) nie narusza dóbr osobistych osób przedstawionych na zgłoszonych fotografiach oraz innych dóbr prawnie chronionych;
   d) zgłoszone fotografie nie zostały wcześniej nagrodzone w innych konkursach;
  e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
(Uczestnik, który wygra konkurs, będzie musiał własnoręcznie podpisać podobne oświadczenie).
10. Główną nagrodą w konkursie jest pakiet trzech książek mojego autorstwa, w który wchodzą powieści: „Nieodwzajemnione Uczucie”, „Bonus” i oczywiście „Zbrodnia w BTW”. Nagrody zostaną przekazane dopiero po premierze tej ostatniej książki. Poza tym na stronie redakcyjnej „Zbrodni w BTW” pojawi się informacja o autorze zdjęcia.
11. Jako organizator zastrzegam sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli żadne ze zdjęć nie okaże się na tyle dobre lub odpowiednie, by znaleźć się na okładce ww. książki. Będzie to oparte wyłącznie na mojej opinii.
12. Wysłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.