czwartek, 13 lutego 2014

Konkurs na zdjęcie - informacja

Konkurs na zdjęcie na okładkę "Zbrodni w BTW" pozostaje nierozstrzygnięty. Wynika to z faktu, że nie dostałem żadnej fotografii, która nadawałaby się do wykorzystania w tym celu i spełniałaby określone w regulaminie konkursu wymogi techniczne.
W związku z tym koncepcja okładki mojej nadchodzącej książki uległa zmianie, a wykonaniem projektu zajmie się człowiek, z którym już wcześniej współpracowałem.